Hierarchie balení v GDSN

29. červen 2021 |
  • Edu
| Mikuláš Černý

Ve standardech GS1 rozlišujeme tři úrovně balení: spotřebitelské, obchodní a logistické jednotky. Typickým příkladem je produkt (kus) zabalený v kartonu, který je umístěn na paletě. Zatímco v běžné zalistovací kartě bývají informace o celé hierarchii balení pohromadě, v GDSN pro každou úroveň vytváříme samostatný záznam – samostatnou položku. Tyto položky se nakonec propojí, čímž se vytvoří hierarchie balení. Pro každou úroveň balení se vyplňují jiné údaje (atributy). Každá úroveň balení vložená do GDSN se povinně identifikuje pomocí vlastního GTIN. Jedinou výjimkou je homogenní, tedy jednodruhová paleta, která GTIN mít nemusí.

Identifikace položek

Nejprve se zaměřme na identifikaci jednotlivých záznamů položek. Dnes je běžnou praxí přiřazovat kusům a kartonům vlastní unikátní identifikátory GTIN. U palet je však situace opačná a dodavatelé jim většinou GTIN nepřidělují. V případě, že dodáváme jednodruhovou paletu, tzn. paleta obsahuje pouze jeden druh zboží, paleta GTIN mít přiřazen nemusí.
Všechny údaje týkající se této palety, jako jsou její rozměry, hmotnost, vrstvy a počty kartonů na paletě a její typ, lze v GDSN uvést při vyplňování údajů o kartonu, který je na paletě umístěn. Produkt (kus) i karton, ve kterém jsou tyto produkty dodávány, musí mít samozřejmě přiřazen svůj unikátní GTIN.
V okamžiku, kdy ale dodáváme paletu heterogenní (mixovanou), tzn. paleta obsahuje více různých výrobků (na obrázku GTIN 1, GTIN 3 a GTIN 5)v různých kartonech (GTIN 2, GTIN 4 a GTIN 6), přiřazení GTIN u této palety je povinné (GTIN 7). Není však nutné tento GTIN (resp. čárový kód, který daný GTIN kóduje) tisknout a umísťovat na paletu, pokud to obchodní partneři nevyžadují. GTIN může sloužit pouze pro účely elektronické komunikace ať už v GDSN, nebo v jiných systémech.

Celý manuál o hierarchii balení v GDSN najdete zde.